GSM Sektörü
GSM Şebeke Planlama, Uygulama, Kiralama, Proje Yönetimi, Bütçe, Veritabanı, Data Network, Envanter, Kalite Çalışmaları, Operasyon, Denetim, Satış, Yazılım Tasarlama ve Geliştirme.

Enerji Sektörü
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Akıllı Sayaçlar, Akıllı Şebeke, İş Süreçleri İyileştirme, Yeni Haberleşme Teknolojileri, Fayda-Maliyet Analizi, Kayıp-Kaçak Tespiti, Erken Kesinti Tespiti, Pilot Proje, Üretim Tesisleri Altyapısı, Enerji Piyasası Talep-Tahmin.

Özel/Şirket Haberleşme Sistemleri
Özel Telefon Santralı, Otomatik Operatör ve Sesli Posta, Klima, Otomasyon, Yangın Alarm, Hotel Bilgisayar Sistemi, Eğitim, Tercüme, Teknik Doküman Hazırlığı, Teknik Servis, Satış Destek, Yazılım Yükseltmeler, Yeni Sistem ve İlavaleri Hizmete Almak.

Şehir/Ev Telefon Santralları
Şehir/Ev Telefon Santralı, Donanım ve Yazılım Testleri, İlaveler, Yazılım Yükseltmeler, Yeni Sistem ve İlaveleri Hizmete Almak, eski SSCB'deki montajların yerel dilde (Rusça) koordinasyonu, Kabul Testleri.
İş Sektörleri