Кой съм аз?
Моето име е г-н Фикрет Йълмаз
Инженер за Електроника и Комуникация, Бакалавър

Аз съм гражданин на;
* Република Турция и
* Република България
Мога да работя свободно в европейските страни!
Нямам нужда от разрешение за работа!