Общо
Аз имам опит като
"Мениджър" и "Eксперт Инженер" в сектори
"Телекомуникации", "Информационни и Комуникационни Технологии" и "Енергия"
за повече от 20 години.

Аз съм гражданин на;
* Република България и
* Република Турция

Мога да работя свободно в европейските страни!
Нямам нужда от разрешение за работа!