Опитът
Мениджмънт
Мениджър за Техническа Поддръжка, Мениджър за Поддръжка на Продажбите, Мениджър за Поддръжка на Операциите, Мениджър за Интелигентно Отчитане

Мениджър на Проекти
Ефективност на Телекомуникационни и Енергийни Системи, Инсталиране, Управление, Инфраструктура, Поддръжка, Бюджет, База Данни, Интеграция.

Обучение
Приемане на Градски Телефонни Системи на Руски Език, Частна Телефонна Централа, Автоматичен Асистент и Гласова Поща, Потребител-Техник-Специалист

Приемане Тестове
Градски и Домашни Телефонни Цистеми, Частни и Фирмени Телефонни Цистеми, Автоматизиран Асистент и Гласова Поща, Предаване, Енергийни Системи