Хронологичен
2015 - 2017 Мениджър на Системи за Интелигентно Измерване, Разпределение на Електроенергия - Medas

2014 - 2015 Мениджър за Поддръжка на Продажбите, Мениджър на Проекти, Услуги за Решения - Soitron

2013 - 2013 Мениджър за Поддръжка на Операциите, Операции на Мобилната Мрежа - Иран / Ericsson

1999 - 2013 Мениджър на Проекти, Експертен Инженер, Операции на Мобилната Мрежа - Turkcell

1994 - 1998 Технически Мениджър и Поддръжка за Продажби, Частни Комуникационни Системи - Alcatel

1991 - 1994 Мениджър на Проекти, Инженер по Изпитване и Приемане, Градска Телефонна Централа - Teletas